Jagdgeschwader 51 - JG 51 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours  

Jagdeschwader 51

 

 


VICTOIRES (1943 / 45)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 10/41 (Ouest. Est)
Victoires : 10/1941 - 07/1942 (Est)
Victoires : 08/42 - 12/42 (Est. Médit)
Victoires : 01/43 - 05/43 (Médit. Est)
Victoires : 6/1943 - 07/1943 (Est)
Victoires : 08/1943 - 12/1943 (Est)
Victoires : 10/1943 - 05/1945 (Ouest)
Victoires : 01/1944 - 07/1944 (Est)
Victoires : 08/1944 - 05/1945 (Est)


1943 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-1 £ S.W. Yakovlevka at 2.500 m. 10.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 536
01.10.43 Ltn. Ernst-Dieter Grumme 12./JG 51 Yak-1 £ W. Borodajewka at 200 m. 11.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 611
01.10.43 Uffz. Helmut Holtz 11./JG 51 LaGG-5 £ N. Jsoloschino at 2.500 m. 16.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 544
01.10.43 Fw. Wilhelm Mildner 12./JG 51 LaGG-5 £ N.W. Jsoloschino at 1.000 m. 17.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 612
01.10.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 Yak-1 £ O. Domotkhan at 4.000 m. 10.37 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 535
02.10.43 Uffz. Helmut Holtz 11./JG 51 Re-2 £ N.W. Mischurin-Rog at 3.500 m. 11.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 548
02.10.43 Uffz. Martin Ulbrich 11./JG 51 Re-2 £ S.W. Verijewka at 3.000 m. 11.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 549
02.10.43 Uffz. Helmut Holtz 11./JG 51 Re-2 £ O. Krementschug at 2.000 m. 11.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 550
02.10.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 LaGG-5 £ W. Domotkhan at 2.000 m. 15.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 537
02.10.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 LaGG-5 £ N.W. Werchednegrowsk: 1.000 m. 16.52 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 551
02.10.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 LaGG-5 £ S.O. Akimoroka at 2.000 m. 17.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 538
03.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Pe-2 £ E.S.E. Yelsk: at 1.800 m. 13.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 687
03.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ E.S.E. Yelsk: at 1.000 m. 16.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 688
03.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ E.S.E. Yelsk: at 1.800 m. 16.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 689
03.10.43 Ofw. Helmuth Schönfelder Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ N.N.E. Helsk: at 2.300 m. 16.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 690
03.10.43 Uffz. Martin Ulbrich 11./JG 51 Pe-2 £ E. Kischenki: at 5.000 m. 08.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 552
03.10.43 Ltn. Peter Kalden 11./JG 51 LaGG-5 £ N.E. Orlik: at 1.500 m. 08.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 553
03.10.43 Ltn. Peter Kalden 11./JG 51 LaGG-5 £ N. Orlik: at 1.500 m. 08.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 554
03.10.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 Yak-1 £ S. Borodayevka: at 2.000 m. 11.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 539
03.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-1 £ N.E. Domotkan: at 500 m. 11.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 540
03.10.43 Fw. Rudolf Wagner 10./JG 51 Yak-1 £ S. Borodayevka: at 2.000 m. 13.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 541
04.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ N.O. Tschernobyl: 3.500 m. (Chernobyl) 14.16 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 691
04.10.43 Uffz. Wilhelm Hübner Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ N.O. Tschernobyl: 3.500 m. (Chernobyl) 14.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 692
04.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-1 £ 15 318 at 4.800 m. 15.51 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 217
04.10.43 Fw. Günter Schwarz 2./JG 51 Pe-2 £ Dudolowskwa: 3.500 m. 09.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 488
04.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-7 £ N.W. Tschernenko: 4.800 m. 11.59 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 951
04.10.43 Ltn. Günther Schack 7./JG 51 Yak-7 £ 92 651 at 3.500 m. 12.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 637
04.10.43 Uffz. Kurt Graf 7./JG 51 LaGG-3 £ Tschernenko: 2.500 m. 12.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 638
04.10.43 Ltn. Heinz Kattlün 7./JG 51 MiG-3 £ W. Tschernobyl: 1.800 m. 12.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 639
04.10.43 Ltn. Günther Schack 7./JG 51 Il-2 m.H. £ W. Tschernobyl: 600 m. 15.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 640
04.10.43 Fw. Franz Steindl 7./JG 51 Il-2 m.H. £ W. Tschernobyl: 400 m. 15.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 641
04.10.43 Fw. Bernhard Vechtl 10./JG 51 Yak-1 £ O. Tarassowka: 2.500 m. 06.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 542
04.10.43 Hptm. Wilhelm Moritz 12./JG 51 Yak-9 £ N.W. Kalushino: 1.800 m. 10.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 613
05.10.43 Oblt. Horst Haase 2./JG 51 Il-2 m.H. £ Ljady at 500 m. 08.56 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 489
05.10.43 Maj. Erich Leie: 85 Stab I./JG 51 Yak-9 £ 06 891: at 400 m. [Raum Orscha] 10.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 218
05.10.43 Maj. Erich Leie: 86 Stab I./JG 51 Yak-9 £ 06 868: at 400 m. [Raum Orscha] 10.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 219
05.10.43 Maj. Erich Leie: 87 Stab I./JG 51 Yak-9 £ 06 833: tiefstflug [Raum Orscha] 10.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 220
05.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 LaGG-5 £ Lenino at 400 m. 15.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 694
05.10.43 Maj. Erich Leie: 88 Stab I./JG 51 LaGG-5 £ 15 378 at 3.800 m. 15.19 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 221
05.10.43 Ltn. Hans Adam 2./JG 51 Yak-9 £ Gorki: 800 m. 14.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 490
05.10.43 Ofw. Wilhelm Küken 9./JG 51 Yak-9 £ S.O. Maqui: 4.000 m. 10.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 592
05.10.43 Ltn. Günther Schack 7./JG 51 Yak-7 £ Ippernigno: 800 m. 15.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 642
05.10.43 Ltn. Rudolf Wagner 10./JG 51 Yak-9 £ O. Domotkhan at 3000 m. 12.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 543
05.10.43 Ltn. Rudolf Wagner 10./JG 51 Yak-9 £ O. Proletarka at 2.500 m. 12.39 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 544
06.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ O.S.O. Amrutsch: at 2.000 m. 13.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 693
06.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 06 172: at 200 m. 11.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 695
06.10.43 Uffz. Alfred Veer 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Streukary: at 600 m. 11.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 697
06.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 LaGG-3 £ 06 152: at 700 m. 12.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 222
06.10.43 Ofw. Anton Lindner 2./JG 51 LaGG-3 £ Büduiza: at 700 m. 12.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 491
06.10.43 Ofw. Günther Kossatz 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Rüduia: at 300 m. 12.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 699
06.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 06 149: at 500 m. 15.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 700
06.10.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 06 148: at 300 m. 11.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 696
06.10.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 06 149: at 400 m. 11.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 698
06.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Re-2 £ 06 219: at 1.200 m. 15.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 223
06.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-7 £ 13 546: at 1.800 m. 13.11 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 593
06.10.43 Ltn. Rudolf Wagner 10./JG 51 LaGG-5 £ S. Borodajewka: at 2.000 m. 06.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 545
06.10.43 Ltn. Rudolf Wagner 10./JG 51 LaGG-5 £ W. Karpenki: at 2.000 m. 12.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 546
06.10.43 Fw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Yak-9 £ S.W. Schulgowka: at 2.000 m. 12.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 547
06.10.43 Hptm. Wilhelm Moritz 12./JG 51 Re-2 £ S.W. Nownji-Orlik: at 2.500 m. 13.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 614
07.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ S.O. Newel: at 100 m. 15.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 523
07.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-9 £ S.O. Newel: at 2.800 m. 15.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 594
07.10.43 Fw. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 MiG-3 £ S.O. Newel: at 2.000 m. 15.57 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 643
07.10.43 Uffz. Martin Ulbrich 11./JG 51 Il-2 £ Osolochino: at 100 m. 07.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 555
07.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-9 £ S. Perewolotschnaja: at 2.000 m. 10.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 548
07.10.43 Fw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Airacobra £ W. Orlik: at 4.500 m. 15.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 549
07.10.43 Ltn. Ernst-Dieter Grumme 12./JG 51 Airacobra £ N. Werchnednegrowsk: at 4.000 m. 15.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 615
08.10.43 Ltn. Ernst-Dietrich Grumme 12./JG 51 LaGG-5 £ W.S.W. Zaritschanka: at 3.000 m. 14.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 616
08.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-9 £ S. Perevolotschnaya: at 2.500 m. 15.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 550
09.10.43 Uffz. Helmut Holtz 11./JG 51 LaGG-5 £ N.E. Deriyevska: at 2.000 m. 07.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 556
10.10.43 Fw. Günter Schwarz 2./JG 51 Il-2 m.H. £ Semminra-See: at 800 m. 08.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 492
10.10.43 Fw. Franz Rappl 3./JG 51 LaGG-3 £ Lipover: at 300 m. 08.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 421
10.10.43 Uffz. Helmut Pfüller 8./JG 51 Yak-7 £ 60 km. N. Vitebsk: at 2.000 m. 09.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 524
10.10.43 Uffz. Bepperling 8./JG 51 Yak-7 £ Rudega: at 800 m. 09.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 525
10.10.43 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-9 £ S.E. Nevel: at 3.200 m. 09.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 644
10.10.43 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-4 £ 45 km. N.W. Vitebsk: at 3.500 m. 10.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 645
10.10.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 LaGG-3 £ Nevel: at 3.500 m. 15.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 646
10.10.43 Ltn. Günther Schack 7./JG 51 Yak-7 £ 28 km. S.E. Nevel: at 3.000 m. 15.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 647
10.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-3 £ S.E. Nevel: at 2.000 m. 17.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 526
11.10.43 Oblt. Horst Haase 2./JG 51 Il-2 m.H. £ Zhabino: at 150 m. [Pskov] 14.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 493
11.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-9 £ N.W. Velizh: at 2.300 m. 09.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 527
11.10.43 Ltn. Friedrich Krakowitzer 7./JG 51 Yak-7 £ S.E. Nevel: at 2.200 m. 09.13 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 648
12.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 Yak-9 £ Gorki: at 3.000 m. 11.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 701
12.10.43 Oblt. Fritz Stendel 8./JG 51 Yak-9 £ 18 km. S.E. Orscha: at 3.500 m. 09.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 528
12.10.43 Oblt. Fritz Stendel 8./JG 51 Yak-9 £ 21 km. E. Orscha: at 2.500 m. 09.37 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 529
12.10.43 Ofw. Wilhelm Küken 9./JG 51 Pe-2 £ Ruduja: at 3.000 m. 10.30 Film C. 2035/I Anerk: ASM
12.10.43 Ofw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Yak-9 £ N. Annitzo-See: at 400 m. 08.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 551
12.10.43 Ltn. Ernst-Dietrich Grumme 12./JG 51 Yak-9 £ N.E. Senniza-See: at 4.000 m. 08.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 617
12.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Il-2 m.H. £ E. Demkino: at 800 m. 12.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 552
13.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 Pe-2 £ b.d.Ort. Dajevo: at 3.000 m. 08.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 702
13.10.43 Uffz. Wolfgang Ohl 1./JG 51 Pe-2 £ N.W. Duchatino: at 3.000 m. 08.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 703
13.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 Pe-2 £ Litovka: at 6.000 m. 13.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 704
13.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ 57 km. E. Orscha: at 2.500 m. 11.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 530
13.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ 55 km. S.E. Orscha: at 400 m. 11.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 531
14.10.43 Ltn. Kurt Löffler Stab I./JG 51 Pe-2 £ 15 669: at 5.000 m. 10.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 224
14.10.43 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-7 £ 20 km. N.E. Gorki: at 4.100 m. 06.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 649
14.10.43 Uffz. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 Yak-7 £ 20 km. N.E. Gorki: at 3.000 m. 06.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 650
14.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-3 £ 62 km. E. Orscha: at 1.200 m. 06.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 532
14.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-5 £ 50 km. E. Orscha: at 1.200 m. 07.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 533
14.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-5 £ Orscha: at 1.500 m. 07.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 534
14.10.43 Ltn. Günther Schack 7./JG 51 Yak-7 £ Smolensk: at 1.800 m. 11.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 651
14.10.43 Ltn. Heinz Kattlün 7./JG 51 Yak-7 £ Smolensk: at 1.800 m. 11.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 652
14.10.43 Fw. August Müller 8./JG 51 LaGG-3 £ Orscha: at 500 m. 14.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 535
14.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Pe-2 £ E. Studenez: at 4.000 m. 11.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 554
14.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Pe-2 £ N. Rasdel: at 4.000 m. 11.37 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 555
14.10.43 Uffz. Franz Loos 10./JG 51 Pe-2 £ N. Dulino: at 4.000 m. 11.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 556
15.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ W.N.W. Radul: at 2.500 m. 09.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 694
15.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ N.W. Hubetch: at 2.000 m. 09.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 695
15.10.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ W.N.W. Radul: at 1.800 m. 09.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 696
15.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ N.W. Hubetch: at 1.800 m. 09.51 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 697
15.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-9 £ 15 617: at 4.200 m. 07.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 225
15.10.43 Ltn. Heinz Busse Stab III./JG 51 Il-2 m.H. £ Vitebsk: tiefstflug 08.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 199
15.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ Orscha: at 5.000 m. 07.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 536
15.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-7 £ Lyubetsch: at 3.200 m. 15.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 595
15.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Airacobra £ Lyubetsch: at 3.800 m. 15.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 596
16.10.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Pe-2 £ S. Klimenki: at 1.800 m. 14.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 705
16.10.43 Uffz. Hieronymus Bartosch 10./JG 51 Yak-1 £ S.E. Rossedenye: at 300 m. 11.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 557
17.10.43 Uffz. Heinz Marquardt 11./JG 51 Yak-1 £ S.W. St. Budniza: at 2.000 m. 09.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 557
17.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-1 £ S.E. Zhabino: at 1.500 m. 10.54 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 558
18.10.43 Fw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-1 £ N.E. Nevel: at 1.500 m. 08.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 559
18.10.43 Fw. Helmut Holtz 11./JG 51 Airacobra £ N.N.W. Nevel: at 1.500 m. 10.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 558
19.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ N.E. Radul: at 1.200 m. 12.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 698
19.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-9 £ Chernikoff: at 2.000 m. 13.39 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 537
19.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ Chernikoff: at 1.300 m. 13.51 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 538
19.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-4 £ Lyubatny: at 200 m. 15.39 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 597
20.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ N. Radul: at 2.500 m. 08.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 699
20.10.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ N.W. Radul: at 2.500 m. 08.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 700
20.10.43 Ofw. Alfred Rauch Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ E.N.E. Radul: at 2.0500 m. 08.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 701
20.10.43 Uffz. Franz Kindler Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ E.N.E. Radul: at 2.0500 m. 08.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 702
20.10.43 Ofw. Alfred Rauch Stabsstaffel/JG 51 MiG-3 £ E.N.E. Radul: at 2.0500 m. 08.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 703
20.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ S.E. Loyev: at 1.700 m. 11.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 704
20.10.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ S.E. Loyev: at 1.800 m. 11.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 705
20.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ W. Loyev: at 1.800 m. 11.57 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 706
20.10.43 Ltn. Günther Heym Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ S. Radul: at 200 m. 12.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 707
20.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ N.W. Loyev: at 800 m. 15.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 708
20.10.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ N.W. Radul: at 800 m. [Krs. Chernikiv] 15.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 710
20.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ W. Loyev: 1.800 m. [Krs. Gomel] 15.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 711
20.10.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ N.N.W. Radul: at 400 m. 15.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 709
20.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 Yak-9 £ Uborov: at 2.500 m. 15.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 707
20.10.43 Ofw. Günther Kossatz 1./JG 51 Yak-9 £ Uborov: at 2.500 m. 15.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 708
20.10.43 Oblt. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Trud: at 300 m. 15.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 709
20.10.43 Uffz. Alfred Veer 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 02 221: at 300 m. 15.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 710
20.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-9 £ 03 876: at 1.200 m. 15.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 226
20.10.43 Fw. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 Yak-9 £ S.E. Loyev: 3.500 m. [Krs. Gomel] 10.01 Film C. 2035/I Anerk: i.O.
20.10.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-9 £ 10 km. S.W. Loyev: at 3.800 m. 09.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 653
20.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ über Loyev: 1.700 m. [Krs. Gomel] 11.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 539
20.10.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Krupeiki: tiefstflug 12.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 706
20.10.43 Ltn. Heinz Busse Stab III./JG 51 Yak-7 £ Loyev: at 500 m. 12.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 200
20.10.43 Ltn. Heinz Busse Stab III./JG 51 Yak-7 £ Loyev: at 200 m. 12.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 201
20.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-7 £ N.W. Loyev: at 1.200 m. 14.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 598
20.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-7 £ S. Loyev: at 500 m. 14.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 599
21.10.43 Ofw. Günther Kossatz 1./JG 51 Yak-9 £ Ssenskaya: at 100 m. 08.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 711
21.10.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Yak-9 £ Tskea:at 200 m. 09.01 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 712
21.10.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Yak-9 £ 02 251: at 1.500 m. 10.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 713
21.10.43 Uffz. Kurt Gren 2./JG 51 Yak-9 £ 02 252: at 600 m. 10.16 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 494
21.10.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 02 211: at 300 m. 12.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 714
21.10.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ E. Ostrony: at 100 m. 12.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 715
21.10.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Rosarogi: at 100 m. 12.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 716
21.10.43 Ltn. Wilhelm Volkmann 2./JG 51 Yak-9 £ Wolny: at 100 m. 12.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 495
21.10.43 Uffz. Wolfgang Ohl 1./JG 51 Il-2 m.H. £ N.E. Loyev: at 100 m. 12.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 717
21.10.43 Hptm. Heinz Lange 3./JG 51 Yak-9 £ Loyev: at 4.000 m. 13.44 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 422
21.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ über Loyev: at 2.400 m. 07.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 540
21.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-9 £ 6 km. S. Loyev: at 3.000 m. 07.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 542
21.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ Loyev: at 1.800 m. 07.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 541
21.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-9 £ N. Loyev: at 3.400 m. 14.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 600
21.10.43 Oblt. Hermann Lücke 9./JG 51 Yak-9 £ N.W. Loyev: at 3.200 m. 14.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 601
21.10.43 Ltn. Ernst-Dietrich Grumme 12./JG 51 LaGG-3 £ N. Kalinovka: at 3.500 m. 08.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 618
21.10.43 Ofw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Yak-9 £ N.E. Selenoye: at 1.000 m. 08.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 619
22.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-9 £ 02 246: at 2.200 m. 11.44 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 227
22.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-9 £ 02 227: at 2.000 m. 11.49 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 228
22.10.43 Uffz. Josef Mitschke 3./JG 51 Yak-9 £ 02 219: at 2.000 m. 11.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 423
22.10.43 Hptm. Heinz Lange 3./JG 51 Pe-2 £ 5 km. E. Loyev: 1.200 m. 12.01 Film C. 2035/I Anerk: i.O.
22.10.43 Oblt. Horst Haase 2./JG 51 LaGG-3 £ S.W. Loyev: at 2.000 m. 12.44 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 496
22.10.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Kortchevka: at 300 m. 13.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 718
22.10.43 Fw. Karl-Heinz Nebel 9./JG 51 Yak-7 £ N.W. Loyev: at 3.700 m. 11.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 602
22.10.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-9 £ Loyev: at 4.600 m. 10.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 654
22.10.43 Ofw. Wilhelm Küken 9./JG 51 Pe-2 £ Gomel: at 2.300 m. 11.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 603
22.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-9 £ Loyev: at 2.300 m. 12.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 543
22.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ 5 km. E. Loyev: 1.200 m. 12.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 544
22.10.43 Fw. Helmut Pfüller 8./JG 51 Yak-9 £ Gomel: at 2.500 m. 12.24 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 545
22.10.43 Ofw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Il-2 m.H. £ S.W. Lybkoye: tiefst. 08.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 560
23.10.43 Ofw. Helmuth Schönfelder Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ N.E. Orscha: at 4.000 m. 13.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 712
23.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Yak-9 £ 05 463: at 2.300 m. 15.29 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 229
23.10.43 Fw. Helmut Holtz 11./JG 51 Yak-1 £ N. Pjatichatka: at 1.500 m. 12.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 559
24.10.43 Ltn. Ernst-Dietrich Grumme 12./JG 51 Yak-1 £ N.W. Losovatka: at 3.000 m. 11.44 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 620
24.10.43 Ltn. Peter Kalden 11./JG 51 Yak-9 £ S.E. Petrovo: at 4.500 m. 11.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 560
25.10.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Yak-9 £ 03 878: at 200 m. 11.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 719
25.10.43 Ofw. Anton Lindner 2./JG 51 LaGG-3 £ Loyev: at 2.400 m. 11.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 497
25.10.43 Ltn. Gerhard Mai 1./JG 51 Boston III £ Radul: at 3.000 m. 11.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 720
25.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-3 £ Loyev: at 2.500 m. 15.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 546
25.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-3 £ Gomel: at 1.300 m. 15.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 547
25.10.43 Fw. Helmut Holtz 11./JG 51 U-2 £ N.W. Pjatichatki: tiefst. 11.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 561
25.10.43 Fw. Helmut Holtz 11./JG 51 U-2 £ S.E. Popelnastnoye: tiefst. 11.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 562
26.10.43 Ofw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Airacobra £ N.W. Chervonaya-Znamenka: 1.000 m. 14.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 621
27.10.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Yak-1 £ N. Krivoy-Rog: at 400 m. 07.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 561
27.10.43 Hptm. Adolf Borchers 11./JG 51 LaGG-5 £ N.E. Krivoy-Rog: at 300 m. 07.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 563
28.10.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ S.E. Ketschiza: at 2.500 m. 12.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 714
28.10.43 Ofw. Helmuth Schönfelder Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ W.N.W. Loyev: at 3.300 m. 14.56 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 720
28.10.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ W.N.W. Loyev: at 3.500 m. 14.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 721
28.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ N. Loyev: at 2.800 m. 12.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 713
28.10.43 Ofw. Alfred Rauch Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ S.W. Gomel: at 2.500 m. 12.51 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 715
28.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ S.E. Retschiza: at 3.000 m. 12.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 716
28.10.43 Ofw. Alfred Rauch Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ S.E. Retschiza: at 3.000 m. 13.01 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 717
28.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ N.W. Lage: at 3.500 m. 13.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 718
28.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ S.E. Retschiza: at 3.300 m. 14.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 719
28.10.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 LaGG-3 £ W. Loyev: at 2.800 m. 14.59 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 722
28.10.43 Ltn. Heinz Kattlün 7./JG 51 Yak-7 £ Loyev: at 2.200 m. 13.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 655
28.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Airacobra £ Retschiza: at 3.800 m. 15.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 549
28.10.43 Hptm. Fritz Stendel 8./JG 51 Boston III £ Retschiza: at 3.800 m. 15.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 548
28.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Airacobra £ Gomel: at 1.800 m. 15.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 550
28.10.43 Ofw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Airacobra £ S.W. Michailovka: at 2.400 m. 06.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 562
28.10.43 Fw. Kurt Sandweg 12./JG 51 LaGG-3 £ S.S.E. Adshamka: at 2.000 m. 06.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 622
28.10.43 Uffz. Heinz Marquardt 11./JG 51 Yak-1 £ W. Pjatichatka: at 100 m. 06.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 564
28.10.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 Pe-2 £ N.E. Chetsholivka: at 1.500 m. 06.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 565
28.10.43 Hptm. Adolf Borchers 11./JG 51 Airacobra £ S.E. Novo-Staradub: tiefst. 07.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 566
28.10.43 Fw. Otto Geiselhardt 11./JG 51 Airacobra £ W. Novo-Praga: at 500 m. 12.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 567
29.10.43 Ltn. Kurt Löffler Stab I./JG 51 Il-2 m.H. £ 05 452: at 500 m. 12.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 230
29.10.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Il-2 m.H. £ 05 451: at 800 m. 12.24 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 231
29.10.43 Hptm. Heinz Lange 3./JG 51 Il-2 m.H. £ E. Dubrovno: at 30 m. 14.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 424
29.10.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 m.H. £ N.E. Pokrovskoye: tiefst. 06.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 563
29.10.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 m.H. £ S.E. Mitrofanovka: tiefst. 06.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 564
29.10.43 Uffz. Rudolf Dreesmann 12./JG 51 Il-2 m.H. £ S. Novo-Alexandrovka: tiefst 06.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 623
29.10.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 m.H. £ S.S.W. Novo-Praga: tiefst. 06.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 565
29.10.43 Uffz. Kurt Sandweg 12./JG 51 Il-2 m.H. £ N.E. Mitrofanovka: tiefst. 06.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 624
29.10.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 m.H. £ S.E. Novo-Praga: tiefst. 06.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 566
29.10.43 Hptm. Adolf Borchers 11./JG 51 Airacobra £ S.W. Sefanoye: at 800 m. 07.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 568
29.10.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 Airacobra £ S.E. Alexandriya: at 3.000 m. 10.43 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 569
29.10.43 Uffz. Martin Ulbrich 11./JG 51 Pe-2 £ S.E. Tscherwoka-Kamenka: 800 m. 10.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 570
29.10.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Pe-2 £ N.E. Popelnastoye: at 1.000 m. 11.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 625
29.10.43 Oblt. Dámaso Arango 15. (Span)/JG 51 Il-2 £ 05 627: at 50 m. 14.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 124
30.10.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 28 km. S.S.E. Ratschiza: 700 m. 11.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 656
30.10.43 Uffz. Franz Meindl 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 28 km. S.S.E. Ratschiza: 300 m. 12.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 657
30.10.43 Fw. Helmut Pfüller 8./JG 51 Yak-7 £ Radul: at 300 m. 13.24 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 552
30.10.43 Fw. Helmut Pfüller 8./JG 51 Yak-7 £ Radul: at 200 m. 13.26 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 553
30.10.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Il-2 m.H. £ Orscha: at 400 m. 07.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 425
30.10.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Il-2 m.H. £ W. Annovka: at 100 m. 12.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 626
30.10.43 Oblt. José Cavanilles 15. (Span)/JG 51 Il-2 m.H. £ 05 481: at 100 m. 07.15 Film C. 2035/I Anerk: i.O.
30.10.43 Fw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ Radul: at 200 m. 13.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 551
01.11.43 Ofw. Otto Gaiser 10./JG 51 Il-2 m.H. £ N.W. Bolshaya: at 50 m. 13.17 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 567
05.11.43 Uffz. Horst Petschler Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ S. Nevel: at 900 m. 09.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 723
05.11.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ S.E. Nevel: at 3.800 m. 15.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 724
05.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-9 £ S.E. Nevel: at 3.200 m. 14.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 554
05.11.43 Ofw. Otto Gaiser 10./JG 51 LaGG-5 £ E. Udatschnaya: at 400 m. 11.24 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 568
05.11.43 Uffz. Franz Loos 10./JG 51 LaGG-5 £ N.E. Potozkoye: at 1.200 m. 11.39 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 569
05.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 LaGG-5 £ Kemreropol: at 500 m. 13.51 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 627
06.11.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ Nevel: at 4.000 m. 09.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 725
06.11.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ S.S.W. Nevel: at 100 m. 15.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 726
06.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Yak-9 £ N.W. Kiev: at 3.500 m. 07.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 723
06.11.43 Fw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Yak-9 £ 01 584: at 3.000 m. 11.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 724
06.11.43 Uffz. Wolfgang Ohl 1./JG 51 Yak-9 £ Storkova: at 3.000 m. 11.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 725
06.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Molovilovka: at 1.000 m. 14.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 726
06.11.43 Ltn. Gerhard Mai 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Kiev: tiefstflug 14.38 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 727
06.11.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 LaGG-5 £ 01 754: at 1.200 m. 15.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 232
06.11.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Il-2 [modl.] £ 01 756: at 1.200 m. 15.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 233
06.11.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 Il-2 m.H. £ 01 738: at 1.200 m. 15.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 234
06.11.43 Oblt. Horst Haase 2./JG 51 LaGG-5 £ S. Sastugi: at 3.000 m. 15.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 498
06.11.43 Maj. Erich Leie Stab I./JG 51 LaGG-5 £ 01 677: at 4.500 m. 15.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 235
06.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ Orscha: at 1.600 m. 07.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 555
06.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 Mustang £ Nevel: at 1.500 m. 12.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 556
07.11.43 Ltn. K. Brünnler [sic] 8./JG 51 Yak-7 £ 35 km. S.E. Nevel: at 2.000 m. 08.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 557
10.11.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ S.W. Nevel: at 1.000 m. 09.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 727
10.11.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ S.W. Nevel: at 600 m. 09.29 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 729
10.11.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ S. Nevel: at 600 m. 12.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 732
10.11.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ S.W. Nevel: at 300 m. 09.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 728
10.11.43 Uffz. Horst Petschler Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 15 km. S. Nevel: at 50 m. 09.42 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 730
10.11.43 Uffz. Horst Petschler Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 15 km. S.W. Nevel: at 300 m. 12.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 731
10.11.43 Ltn. Heinz Kattlün 7./JG 51 LaGG-3 £ 15 km. S. Nevel: at 800 m. 11.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 659
10.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ 15 km. S.E. Nevel: at 700 m. 11.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 559
10.11.43 Ltn. Heinz Kattlün 7./JG 51 Yak-7 £ 17 km. S.E. Nevel: tiefstflug 10.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 658
10.11.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-7 £ Nevel: at 500 m. 11.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 660
10.11.43 Fw. Helmut Pfüller 8./JG 51 Il-2 m.H. £ 06 379: at 150 m. 08.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 558
10.11.43 Fw. August Müller 8./JG 51 Yak-7 £ 96 435: at 800 m. 11.54 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 560
11.11.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ E. Vitebsk: at 400 m. 10.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 733
11.11.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ E. Vitebsk: at 200 m. 13.44 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 734
11.11.43 Uffz. Kurt Ziegenfüß 3./JG 51 Il-2 m.H. £ N.E. Grebenki: tiefstflug 09.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 426
11.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 £ N.E. Biala-Terkiev: at 30 m. 09.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 728
11.11.43 Ofw. Gerhard Schneider 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 00 734: at 600 m. 13.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 729
11.11.43 Fw. Franz Meindl 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 28 km. N.E. Vitebsk: 250 m. 10.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 661
11.11.43 Fw. Franz Meindl 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 30 km. N.E. Vitebsk: 250 m. 10.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 662
11.11.43 Ltn. Friedrich Krakowitzer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 24 km. E. Vitebsk: tiefstflug 10.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 663
11.11.43 Ltn. Heinz Venth 9./JG 51 Il-2 m.H. £ N.W. Loyev: 300 m. 10.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 604
11.11.43 Ltn. Heinz Venth 9./JG 51 Il-2 m.H. £ N. Loyev: 400 m. [Krs. Gomel] 10.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 605
11.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 Il-2 m.H. £ E. Vitebsk: tiefstflug 11.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 561
11.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-5 £ E. Vitebsk: at 500 m. 11.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 562
11.11.43 Ofw. Joachim Huppert 8./JG 51 Il-2 £ 38 km. S.E. Vitebsk: 400 m. 12.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 563
11.11.43 Ofw. Joachim Huppert 8./JG 51 Il-2 £ 45 km. S.E. Vitebsk: 400 m. 12.01 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 564
11.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-5 £ E. Vitebsk: at 600 m. 12.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 565
12.11.43 Ofw. Fritz Lüddecke Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ E. Vitebsk: at 500 m. 09.11 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 735
12.11.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 LaGG-5 £ 06 768: at 600 m. 12.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 664
17.11.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Pe-2 £ S. Nevel: at 6.500 m. 09.46 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 737
17.11.43 Ltn. Günther Heym Stabsstaffel/JG 51 Pe-2 £ N.E. Gorodok: at 7.500 m. 09.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 736
20.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Yak-1 £ S.E. Mirnaya: 200 m. 11.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 628
20.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Il-2 m.H. £ W. Salbachovka: at 50 m. 11.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 629
20.11.43 Ltn. Ernst-Dietrich Grumme 12./JG 51 Il-2 £ 10 km. N.E. Petrikowska: 50 m. 11.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 630
20.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Yak-9 £ S.W. Gulyay-Pole: tiefstflug 13.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 631
21.11.43 Uffz. Heinz Marquardt 11./JG 51 Il-2 £ Loschkarevka: at 100 m. 09.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 571
22.11.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ W. Vetka: 150 m. [Krs. Gomel] 09.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 738
22.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 03 493: at 300 m. 09.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 730
22.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 13 371: at 300 m. 09.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 731
22.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Yak-9 £ S.W. Klimovka: 2.500 m. 12.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 732
22.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ N.E. Kostyukovka: at 300 m. 12.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 733
22.11.43 Hptm. Joachim Brendel 1./JG 51 Il-2 m.H. £ Logatino: at 300 m. 12.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 734
22.11.43 Hptm. Joachim Brendel: 100 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 13 377: at 300 m. 12.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 735
22.11.43 Fw. Herbert Bareuther 3./JG 51 Pe-2 £ 03 433: at 1.200 m. 13.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 427
22.11.43 Fw. August Müller 8./JG 51 Pe-2 £ 33 km. S.E. Gomel: at 2.000 m. 07.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 566
22.11.43 Fw. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 13 387: at 2.000 m. 07.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 665
22.11.43 Fw. Franz Meindl 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 13 381: at 1.500 m. 07.33 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 666
22.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ 20 km. N.E. Gomel: 3.000 m. 08.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 567
22.11.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 Yak-7 £ 20 km. S.E. Gomel: 3.500 m. 08.34 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 568
22.11.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Boston III £ 03 691: at 3.600 m. 10.21 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 667
22.11.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Boston III £ 03 662: at 4.000 m. 10.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 668
22.11.43 Maj. Fritz Losigkeit Stab III./JG 51 Mustang £ Gomel: at 5.500 m. 14.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 202
22.11.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 Yak-1 £ 6 km. N.W. Annovka: at 1.500 m. 09.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 572
22.11.43 Uffz. Hieronymus Bartosch 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 49 753: at 200 m. 08.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 571
22.11.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 Yak-1 £ 39 581: at 1.000 m. 09.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 573
22.11.43 Hptm. Adolf Borchers 11./JG 51 Il-2 m.H. £ 8 km. N.W. Annovka: 200 m. 09.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 574
22.11.43 Fw. Otto Geiselhardt 11./JG 51 Il-2 m.H. £ 6 km. N. Lotensatka: 50 m. 09.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 575
22.11.43 Ofw. Friedrich Heimann 11./JG 51 Il-2 m.H. £ 9 km. E. Eichailovk: 800 m. 11.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 576
22.11.43 Uffz. Fritz Gehrels 11./JG 51 Il-2 m.H. £ 49 841: at 600 m. 11.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 577
22.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Airacobra £ 2 km. N.W. Sykoye: at 5.000 m. 12.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 632
22.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Airacobra £ 2 km. E. Frudovka: at 4.500 m. 12.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 633
22.11.43 Ltn. Ernst-Dietrich Grumme 12./JG 51 Airacobra £ 5 km. W. Selenoye: 4.500 m. 12.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 634
22.11.43 Fw. Helmut Holtz 11./JG 51 Il-2 m.H. £ Pavlovskoye: no height 14.30 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 578
22.11.43 Uffz. Heinz Marquardt 11./JG 51 Il-2 m.H. £ Pavlovskoye: no height 14.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 579
27.11.43 Uffz. Franz Loos 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 2 km. S.W. Pavlovka: at 600 m. 09.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 572
27.11.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 1 km. N.E. Kapustyana: at 600 m. 09.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 573
27.11.43 Uffz. Hieronymus Bartosch 10./JG 51 LaGG-5 £ 1 km. S.E. Ritaigovdka: at 1.800 m. 10.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 574
27.11.43 Uffz. Heinz Laskowsky 11./JG 51 Yak-1 £ 11 km. S.W. Balki: at 800 m. 12.59 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 580
27.11.43 Ofw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-9 £ 5 km. S.W. Vesseloya: tiefstflug 13.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 575
28.11.43 Ofw. Otto Gaiser 10./JG 51 LaGG-5 £ 49 845: at 2.500 m. 11.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 576
28.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 12./JG 51 Il-2 m.H. £ Petrovka: at 100 m. 11.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 635
28.11.43 Uffz. Wernecke 12./JG 51 Yak-9 £ Achtuba: at 1.000 m. 12.48 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 636
28.11.43 Fw. Kurt Sandweg 12./JG 51 Yak-9 £ 37 144: at 500 m. 12.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 637
28.11.43 Ofw. Otto Gaiser 10./JG 51 Yak-9 £ 5 km. S. Dneprovka: at 3.000 m. 13.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 577
28.11.43 Uffz. Franz Loos 10./JG 51 Yak-9 £ 9 km. S.W. Dneprovka: at 2.000 m. 13.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 578
29.11.43 Ofw. Anton Hafner Stabsstaffel/JG 51 P-2 £ 25 km. E. Shlobin: at 1.500 m. 14.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 739
29.11.43 Uffz. Konrad Bauer Stabsstaffel/JG 51 P-2 £ 25 km. E. Shlobin: at 1.500 m. 14.24 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 740
29.11.43 Hptm. Adolf Borchers 11./JG 51 Il-2 £ 20 km. S.W. Ranzeropol: tiefstflug 07.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 581
29.11.43 Hptm. Adolf Borchers 11./JG 51 Il-2 £ 17 km. S.W. Ranzeropol: 200 m. 07.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 582
29.11.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 £ 2 km. S.E. Annovojevka: 200 m. 12.02 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 579
29.11.43 Oblt. Horst-Günther von Fassong 10./JG 51 Il-2 £ 10 km. S. Dneprovka: at 200 m. 12.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 580
29.11.43 Fw. Helmut Holtz 11./JG 51 Il-2 £ 2 km. W. Novo-Nikolayevka: 400 m. 14.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 583
29.11.43 Uffz. Heinz Laskowsky 11./JG 51 Yak-1 £ 49 113: at 800 m. 14.31 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 584
30.11.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Yak-9 £ N.E. Shlobin: at 150 m. 12.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 428
30.11.43 Oblt. Horst Haase 2./JG 51 Il-2 m.H. £ S. Shlobin: at 500 m. 14.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 499
30.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 49 796: at 800 m. 08.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 581
30.11.43 Ofw. Bernhard Vechtel 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 49 815: at 800 m. 08.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 582
30.11.43 Ofw. Kurt Dombacher 10./JG 51 Il-2 m.H. £ 49 818: at 800 m. 08.29 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 583
30.11.43 Ofw. Kurt Dombacher 10./JG 51 LaGG-5 £ 49 767: at 2.500 m. 13.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 584
30.11.43 Ltn. Rudolf Wagner 12./JG 51 Yak-9 £ 91 538: at 2.000 m. 11.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 638
30.11.43 Ltn. Peter Kalden 11./JG 51 Airacobra £ 6 km. N. Malaya-Wolaska: 4.300 m. 12.04 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 585
05.12.43 Ofw. Fritz Lüddecke Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 247: at 200 m. 11.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 244
05.12.43 Ltn. Heinz Busse Stab III./JG 51 LaGG-3 £ 93 269: at 1.800 m. 11.11 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 87
05.12.43 Ltn. Heinz Busse Stab III./JG 51 Yak-7 £ 03 312: at 1.200 m. 11.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 88
05.12.43 Fw. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 7./JG 51 £ 93 457: at 400 m. 13.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 174
08.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 R-10 £ S. Slobin: at 3.000 m. 13.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 245
08.12.43 Flg. Mahling 7./JG 51 LaGG-5 £ S. Slobin: at 50 m. 12.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 175
11.12.43 Ltn. Peter Kalden 11./JG 51 Il-2 m.H. £ 39 511: at 800 m. 11.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 146
11.12.43 Uffz. Heinz Marquardt 11./JG 51 Yak-1 £ 39 551: at 900 m. 11.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 145
12.12.43 Ofw. Fritz Lüddecke Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ 93 286: at 800 m. 12.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 246
12.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ 93 426: at 750 m. 12.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 247
12.12.43 Uffz. Franz Kindler Stabsstaffel/JG 51 LaGG-5 £ 93 425: at 750 m. 12.16 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 248
12.12.43 Ofw. Otto Würfel 8./JG 51 LaGG-5 £ 96 655: at 2.800 m. 10.58 Film C. 2035/I Anerk: Nr. -
12.12.43 Ltn. Rudolf Wagner 12./JG 51 LaGG-5 £ 91 328: at 600 m. 09.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 322
13.12.43 Fw. Kurt Sandweg 12./JG 51 Il-2 m.H. £ 91 449: at 400 m. 07.40 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 323
13.12.43 Uffz. Wernecke 12./JG 51 Il-2 m.H. £ 91 398: at 400 m. 09.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 324
13.12.43 Ltn. Rudolf Wagner 12./JG 51 LaGG-5 £ 91 336: at 700 m. 14.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 325
13.12.43 Ltn. Rudolf Wagner: 81 12./JG 51 MiA Zhitomir WNr. +
15.12.43 Ltn. Herbert Friebel Stab/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 297: at 400 m. 12.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 132
15.12.43 Uffz. Joidern [sic] Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 03 175: at 600 m. 08.19 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 249
15.12.43 Uffz. Konrad Bauer Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 03 176: at 100 m. 08.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 250
15.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 03 179: at 150 m. 08.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 251
15.12.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 Yak-7 £ 03 172: at 800 m. 08.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 252
15.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ 93 294: at 800 m. 10.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 253
15.12.43 Uffz. Konrad Bauer Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ 93 276: at 900 m. 10.06 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 254
15.12.43 Uffz. Konrad Bauer Stabsstaffel/JG 51 Boston III £ 93 425: at 900 m. 10.07 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 255
15.12.43 Uffz. Konrad Bauer Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 436: at 400 m. 10.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 257
15.12.43 Ofw. Alfred Rauch Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ 93 419: at 900 m. 10.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 256
15.12.43 Uffz. Konrad Bauer Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 03 311: at 400 m. 10.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 258
15.12.43 Uffz. Konrad Bauer Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 299: at 300 m. 10.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 259
15.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 434: at 600 m. 10.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 260
15.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 431: at 600 m. 10.10 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 261
15.12.43 Ofw. Alfred Rauch Stabsstaffel/JG 51 Pe-2 £ 93 429: at 950 m. 10.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 262
15.12.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 P-2 £ 93 427: at 800 m. 10.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 263
15.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 423: at 400 m. 10.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 265
15.12.43 Hptm. Diethelm v. Eichel-Streiber Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 423: at 400 m. 10.14 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 264
15.12.43 Ofw. Alfred Rauch Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 431: at 400 m. 10.16 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 266
15.12.43 Uffz. Helmut Bauhuber Stabsstaffel/JG 51 P-2 £ 93 431: at 400 m. 10.20 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 267
15.12.43 Ltn. Günther Heym Stabsstaffel/JG 51 Yak-9 £ 93 435: at 900 m. 10.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 268
15.12.43 Ofw. Günther Kossatz 1./JG 51 Yak-9 £ 04 552: at 300 m. 10.50 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 245
15.12.43 Ltn. Kurt-Werner Martin 3./JG 51 Yak-9 £ 93 435: at 1.800 m. 12.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 155
15.12.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 93 438: at 400 m. 12.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 156
15.12.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Yak-9 £ 03 311: tiefstflug 13.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 157
15.12.43 Fw. Günther Heckmann 8./JG 51 Boston III £ 93 483: at 2.500 m. 07.41 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 152
15.12.43 Ltn. Günther Schack 9./JG 51 Yak-7 £ 93 486: at 2.000 m. 09.03 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 179
15.12.43 Uffz. Josef Gabl Stab III./JG 51 Il-2 £ 93 491: at 500 m. 09.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 89
15.12.43 Ofw. Joachim Bussert 8./JG 51 Yak-7 £ 93 462: at 800 m. 09.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 144
15.12.43 Ltn. Günther Schack 9./JG 51 Il-2 £ 93 457: at 300 m. 11.25 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 180
15.12.43 Gefr. Gabriel Tautscher 9./JG 51 LaGG-5 £ 03 184: at 400 m. 11.32 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 181
15.12.43 Ltn. Günther Schack 9./JG 51 Yak-7 £ 93 277: at 800 m. 11.37 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 182
15.12.43 Fw. Heinrich Dittlmann 7./JG 51 £ 03 376: at 2.000 m. 14.12 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 176
15.12.43 Ltn. Friedrich Krakowitzer 7./JG 51 Yak-7 £ 03 318: at 1.600 m. 14.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 177
15.12.43 Fw. Franz Meindl 7./JG 51 Boston III £ 03 315: at 1.800 m. 14.23 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 178
15.12.43 Ltn. Hugo Brönner 12./JG 51 LaGG-5 £ 91 369: at 1.500 m. 10.09 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 326
15.12.43 Ltn. Hugo Brönner 12./JG 51 Yak-1 £ 91 319: at 500 m. 10.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 333
16.12.43 Uffz. Helmut Kirstein 8./JG 51 Il-2 £ 93 431: at 100 m. 12.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 153
17.12.43 Ltn. Peter Kalden 11./JG 51 Airacobra £ 29 825: at 5.000 m. 11.22 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 147
18.12.43 Uffz. Kaiser 1./JG 51 Il-2 m.H. £ 05 593: tiefstflug 08.05 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 246
23.12.43 Ofw. Fritz Lüddecke Stabsstaffel/JG 51 Il-2 m.H. £ 93 411: at 500 m. 13.08 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 269
23.12.43 Ltn. Walther Wever 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 03 127: at 400 m. 13.55 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 158
23.12.43 Fw. Franz Rappl 3./JG 51 LaGG-5 £ 04 772: at 100 m. 14.00 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 159
23.12.43 Fw. Helmuth Lange 1./JG 51 Yak-9 £ 93 315: at 400 m. 12.45 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 261
23.12.43 Fw. Slansky 9./JG 51 Il-2 m.H. £ 93 413: at 800 m. 12.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 183
23.12.43 Gefr. Gabriel Tautscher 9./JG 51 Il-2 m.H. £ 93 333: at 150 m. 12.27 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 184
23.12.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Yak-9 £ 03 181: at 800 m. 11.47 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 179
23.12.43 Oblt. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Il-2 £ 03 326: at 300 m. 11.53 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 180
28.12.43 Ltn. Friedrich Krakowitzer 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 93 438: at 200 m. 11.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 181
28.12.43 Fw. Alexander Smolski 9./JG 51 Il-2 £ 93 453: at 500 m. 11.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 194
28.12.43 Ltn. Günther Schack 9./JG 51 Il-2 £ 93 452: at 500 m. 11.28 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 195
28.12.43 Maj. Fritz Losigkeit Stab III./JG 51 Yak-7 £ 93 419: at 100 m. 12.15 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 90
28.12.43 Ltn. Heinz Busse Stab III./JG 51 Yak-7 £ 93 455: at 400 m. 12.16 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 91
28.12.43 Uffz. Kurt Graf 7./JG 51 Il-2 m.H. £ 93 325: at 300 m. 13.35 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 182
28.12.43 Fw. Franz Meindl 7./JG 51 Il-2 £ 93 353: at 200 m. 13.37 Film C. 2035/I Anerk: Nr. 183

1943 - Ouest

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
14.10.43 Oblt. Karl Rammelt Stab II./JG 51 B-17 £ 35 km. N.N.E. Frankfurt: 7.000 m. 14.22 Film C. 2031/II Anerk: Nr.67
14.10.43 Ltn. Günther Stedtfeld 5./JG 51 B-17 £ 18 km. N.E. Mühlenbau: 7.000 m. 14.30 Film C. 2031/II Anerk: Nr.379
14.10.43 Oblt. Horst Walther 4./JG 51 B-17 £ 35 km. N.E. Kahnertal: 7.000 m. 15.07 Film C. 2031/II Anerk: Nr.200
14.10.43 Ltn. Helmut Baumann 5./JG 51 B-17 £ Koblenz-Schweinfurt: 4.000 m. 15.30 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -
02.11.43 Fw. Elias Kühlein 4./JG 51 B-17 £ 68 EN-7: 7.000 m. (Bad Vöslau) 13.12 Film C. 2031/II Anerk: Nr.201
02.11.43 Uffz. Hans Langer 4./JG 51 B-17 £ 68 FN-2: 7.000 m. (S.W. W. Neustadt) 13.20 Film C. 2031/II Anerk: Nr.202
02.11.43 Fw. Emil Reinhart 6./JG 51 B-17 £ 68 FN-2: 7.000 m. (S.W. W. Neustadt) 13.25 Film C. 2031/II Anerk: Nr.11
02.11.43 Hptm. Karl Rammelt Stab II./JG 51 B-17 £ 14 Ost N/HM-52: 7.000 m. (N.E. Graz) 13.35 Film C. 2031/II Anerk: Nr.68
19.12.43 Uffz. Friederich Jacobs 6./JG 51 B-24 £ HD: 6.000 m. [Tuxer-Alpen S.E. Innsbrück] 12.07 Film C. 2031/II Anerk: Nr.12
19.12.43 Uffz. Hans Langer 4./JG 51 B-17 £ 15 km. S.W. Udine: 5.000 m. 12.35 Film C. 2031/II Anerk: Nr.203

1944 - Ouest

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
15.01.44 Uffz. Alfred Nieder 5./JG 51 B-17 £ S.W. Orvieto: 2.000 m. 13.30 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
16.01.44 Uffz. Mikoleit 6./JG 51 B-26 £ 14 Ost S/GE 2: 2.500 m. [Lake Vico] 13.02 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
16.01.44 Ltn. Otto Schultz 5./JG 51 A-20 £ 10 km. N.E. Civitavecchia: 3.000 m. 12.40 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
16.01.44 Ltn. Helmut Baumann 5./JG 51 A-20 £ 80 km. S.W. Civitavecchia: 3.000 m. 12.52 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
17.01.44 Hptm. Herbert Puschmann 6./JG 51 P-38 £ 14 Ost S/KF 5 Züstazzahl: 5.700 m. 11.30 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
18.01.44 Hptm. Herbert Puschmann 6./JG 51 Spitfire £ 6 km. S.W. Lessa: 8.000 m. 12.29 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
20.01.44 Fw. Helmut Baumann 5./JG 51 B-17 £ S.W. Roma: 6.000 m. 13.07 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
22.01.44 Ltn. Otto Schultz 5./JG 51 P-47 £ 14 Ost S/JF 2: 800 m. [Tivoli/Rome] 15.50 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
22.01.44 Ltn. Otto Schultz 5./JG 51 P-38 £ 14 Ost S/KE 6: 5000 m. [S. Ostia] 16.05 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
29.01.44 Ltn. Pflitsch 6./JG 51 B-26 £ bei Bracciano: 3.500 m. 14.15 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
03.02.44 Hptm. Herbert Puschmann 6./JG 51 Marauder £ FE-52: 3.500 m. [Viterbo] 12.50 Film C. 2025/II Anerk: Nr.2
07.02.44 Ltn. Helmut Baumann 5./JG 51 Spitfire £ S.W. Frascati: 2.000 m. 08.23 Film C. 2025/II Anerk: Nr.370
17.02.44 Ofw. Fritz Liebelt 6./JG 51 P-38 £ LF-42: 6.000 m. 08.06 Film C. 2025/I Anerk: Nr.6
19.02.44 Ofw. Fritz Liebelt 6./JG 51 Spitfire £ GD-53: no height [N. Civitavecchia] 13.44 Film C. 2025/I Anerk: Nr.37
19.02.44 Ltn. Günther Stedtfeld 5./JG 51 Spitfire £ 14 Ost S/GC-6: no height [W. Marta] 13.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr.1
05.04.44 Ofhr. Hans Sieckenius 6./JG 51 B-24 £ 80 km. N.E. Craiova: 7.000 m. 14.03 Film C. 2032/I gest. Engl.Lft.
05.04.44 Uffz. Erren 4./JG 51 B-24 £ 90 km. N.E. Craiova: 7.000 m. 14.05 Film C. 2032/I gest. Engl.Lft.
05.04.44 Maj. Karl Rammelt Stab II./JG 51 B-24 £ 100 km. N.E. Craiova: 7.000 m. 14.13 Film C. 2032/I gest. Engl.Lft.
05.04.44 Ltn. Otto Schultz 6./JG 51 B-24 £ 80 km. S.W. Ploesti: 7.000 m. 14.18 Film C. 2032/I gest. Engl.Lft.
05.04.44 Ofw. Fritz Liebelt 6./JG 51 B-24 £ 75 km. W.S.W. Ploesti: 7.000 m. 14.22 Film C. 2032/I gest. Engl.Lft.
05.04.44 Uffz. Hirsch 5./JG 51 B-24 £ 55 154 at 6.000 m. 14.28 Film C. 2032/I gest. Engl.Lft.
05.04.44 Ltn. Hans Taubenberger 6./JG 51 B-24 £ 30 km. W. Ploesti: at 7.000 m. 14.31 Film C. 2032/I gest. Engl.Lft.
15.04.44 Maj. Karl Rammelt Stab II./JG 51 P-38 £ AN/AO: no height 12.30 Film C. 2027/I Anerk: Nr.59
15.04.44 Uffz. Brimml [sic] 4./JG 51 P-38 £ CM: no height 12.45 Film C. 2027/I Anerk: Nr.194
15.04.44 Oblt. Helmut Bahnsen 4./JG 51 P-38 £ BN/CN: no height 12.45 Film C. 2027/I Anerk: Nr.195
15.04.44 Ofw. Fritz Liebelt 6./JG 51 P-38 £ BN/CN: no height 12.40 Film C. 2027/I Anerk: Nr.4
16.04.44 Fw. Elias Kühlein 4./JG 51 B-24 £ Qu.K-84: no height 11.33 Film C. 2027/I Anerk: Nr.196
16.04.44 Uffz. Rudolf Jurgens 5./JG 51 B-24 £ Qu.K-6: no height 11.28 Film C. 2027/I Anerk: Nr.369
16.04.44 Ltn. Otto Schultz 6./JG 51 B-24 £ RK-2: no height 11.30 Film C. 2027/I Anerk: Nr.5
21.04.44 Fw. Götz Bergmann 5./JG 51 B-24 £ S.E. Craiova [Dolje-Balkans] 12.20 Film C. 2027/I Anerk: Nr.378
21.04.44 Ofw. Fritz Liebelt 6./JG 51 P-38 £ CC-8: 1.500 m. [50 km. W. Nis] 13.45 Film C. 2027/I Anerk: Nr.9
24.04.44 Fw. Korth 6./JG 51 B-17 £ RK-61: N. Pitesti: 7.000 m. [Balkans] 12.12 Film C. 2027/I Anerk: Nr.10
05.05.44 Maj. Karl Rammelt Stab II./JG 51 P-38 £ 24 Ost S/CB-3: 2.500 m. [Rashka] 15.30 Film C. 2027/I Anerk: Nr.84
05.05.44 Uffz. Guldenpfennig 4./JG 51 P-38 £ 24 Ost S/CB-65: 2.500 m. [Rashka] 15.34 Film C. 2027/I Anerk: Nr.247
06.05.44 Ofw. Fritz Liebelt 6./JG 51 B-24 £ 24 Ost S/AF-2: 5.000 m. [S.W. Vidin] 10.44 Film C. 2027/I Anerk: Nr.17
07.05.44 Ofw. Fritz Liebelt 6./JG 51 Liberator £ DC-2: at 4.000 m. 13.10 Film C. 2027/I Anerk: Nr.18
18.05.44 Ltn. Pflitsch Stab II./JG 51 B-24 £ DD 9: 3.000 m. (Lezkovac) 12.55 Film C. 2027/I Anerk: Nr.116
18.05.44 Fw. Hans-Günther Kass 6./JG 51 B-24 £ 24 Ost S/LD 7: 3.500 m. (Prilep) 13.10 Film C. 2027/I Anerk: Nr.19
02.06.44 Ofw. Götz Bergmann 5./JG 51 Spitfire £ QK-4.7: 3.500 m. 17.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.45
06.06.44 Oblt. Otto Schultz 6./JG 51 B-24 £ UD-26: 4.000 m. [Zagubitza] 10.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.49
06.06.44 Ofw. Emil Reinhardt 6./JG 51 B-24 £ TB-8: 4.000 m. [Arangyelovatz] 11.00 Film C. 2027/II Anerk: Nr.50
06.06.44 Ltn. Hausser [Hammer] 6./JG 51 B-24 £ AU-6.7: 4.000 m. [Užice/Serbia] 11.54 Film C. 2027/II Anerk: Nr.51
10.06.44 Ltn. Taubenberger 6./JG 51 P-38 £ 24 Ost S/DG-4 at 500 m. [N. Sofia] 09.49 Film C. 2027/II Anerk: Nr.23
11.06.44 Oblt. Otto Schultz 6./JG 51 B-24 £ GF-76 at 1.000 m. [Bielovo/Bul:] 11.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.52
11.06.44 Ltn. Günther Stedtfeld 4./JG 51 P-38 £ 24 Ost S/GG-4: 1.000 m. [Lupnitza] 11.26 Film C. 2027/II Anerk: Nr.261
11.06.44 Ofw. Hans Sieckenius 6./JG 51 P-38 £ 24 Ost S/GG-4: 1.000 m. [Lupnitza] 11.26 Film C. 2027/II Anerk: Nr.24
16.06.44 Uffz. Henschel: 1 7./JG 51 Mustang £ TU-7 at 600 m. [Fl.Pl. Carpiquet] 21.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.374
17.06.44 Ltn. Friedrich Krakowitzer: 24 7./JG 51 Mustang £ BA-7 at 20 m. [Sees: 10 km. N. Alençon] 12.57 Film C. 2027/II Anerk: Nr.375
17.06.44 Fw. Heckmann: 13 7./JG 51 P-51 £ 05 Ost S/UU-5 Caen - Reference: JG 1 List f. 1211
19.06.44 Fw. Heckmann: 14 7./JG 51 P-51 £ - - Reference: JG 1 List f. 1211
20.06.44 Ltn. Luepke: 1 7./JG 51 P-38 £ AU-AA: 2.000 m. [Trun-Argentan] 09.08 Film C. 2027/II VNE: ASM
21.06.44 Ltn. Wolfram Wirer 3./JG 51 P-51 £ 25 Ost S/23881 at 1.500 m. [Poland] 12.53 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 223
21.06.44 Uffz. Hans Stroinigg 1./JG 51 B-17 £ 25 Ost S/23806 at 5.000 m. [Poland] 12.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. no
21.06.44 Uffz. Hans Stroinigg 1./JG 51 B-17 £ 25 Ost S/23886 at 5.000 m. [Poland] 12.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. no
22.06.44 Uffz. Rahner: 1 7./JG 51 P-47 £ - - Reference: JG 1 List f. 1211
23.06.44 Ltn. Günther Stedtfeld 4./JG 51 B-17 £ 24 Ost S/CG-4: 4.000 m. [Berkovitsa] 09.49 Film C. 2027/II Anerk: Nr.312
24.06.44 Major Karl Rammelt Stab II./JG 51 B-24 £ 24 Ost S/GJ 5: 5.000 m. [Radomir] 08.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.117
24.06.44 Ltn. Taubenberger 6./JG 51 B-24 £ 24 Ost S/GJ 4: 8.000 m. [Radomir] 08.54 Film C. 2027/II Anerk: Nr.53
24.06.44 Oblt. Otto Schultz 6./JG 51 B-24 £ 24 Ost S/GF 9: 5.000 m. [Radomir] 08.55 Film C. 2027/II Anerk: Nr.117
27.06.44 Fw. Heckmann: 15 7./JG 51 Typhoon £ UU 2 at 1.000 m. [Caen] 17.30 Film C. 2027/II Anerk: Nr.588
29.06.44 Uffz. Waliczek: 1 7./JG 51 Mustang £ 14 West N/AU at 500 m. [Falais] 13.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.376
30.06.44 Ltn. Friedrich Krakowitzer: 25 7./JG 51 Spitfire £ UU-4.5 at 900 m. [S. Caen] 12.49 Film C. 2027/II Anerk: Nr.377
30.06.44 Uffz. Maier: 1 7./JG 51 Mustang £ UU-4.5 at 900 m. [S. Caen] 12.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr.378
30.06.44 Fw. Heckmann: 16 7./JG 51 Mustang £ CA-4 at 2.000 m. [S.E. Alencon] 19.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.379
30.06.44 Gefr. May: w.b. 7./JG 51 P-51 £ - - Reference: JG 1 List f. 1212
07.07.44 Fw. Herbert Michaels: 6 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.427
07.07.44 Ltn. Oskar Romm: 77 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.426
07.07.44 Fw. Otto Pritzl: 7 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben Kr. Sachsen: 6.500 m. 09.40 Film C. 2027/II Anerk: Nr.425
07.07.44 Uffz. Arno Peters: e.V. 2./JG 51 B-24 e.V. £ 15 Ost S/JD: 5.600 m. [W. Staßfürt] 09.42 Film C. 2027/II Anerk: See7/2
07.07.44 Uffz. Erich Nissler: 1 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.431
07.07.44 Ltn. Werner Koch: 1 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.430
07.07.44 Uffz. Kurt Gren: 14 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.429
07.07.44 Oblt. Horst Haase: 47 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.42 noch C. 2027/II Anerk: Nr.500
07.07.44 Uffz. Klaus Neumann: 13 2./JG 51 B-24 HSS £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.428
07.07.44 Flg. Hans Bergermann: e.V. 2./JG 51 B-24 e.V. £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.5/4
07.07.44 Oblt. Horst Haase: 48 2./JG 51 B-24 £ Raum Oschersleben: 5.600 m. 09.42 Film C. 2027/II Anerk: Nr.432
07.07.44 Fw. Günther Heckmann: 17 7./JG 51 P-47 £ Caen-Dives - Reference: JG 1/11 Lists f.1212
09.07.44 Fw. Patzelt Stab III./JG 51 B-24 £ S.S.W. Belgrade: 5.500 m. 11.47 Film C. 2027/II Anerk: Nr.99
18.07.44 Fw. Herbert Michaels: 7 2./JG 51 B-17 £ S.E. Kempten at 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.434
18.07.44 Uffz. Günter Pokorny: 1 2./JG 51 B-17 £ S.E. Kempten at 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.435
18.07.44 Flg. Hans Bergermann: 1 2./JG 51 B-17 £ S.E. Kempten at 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.436
18.07.44 Oblt. Horst Haase: 49 2./JG 51 B-17 £ S.E. Kempten at 7.600 m. 10.50 Film C. 2027/II Anerk: Nr.433
18.07.44 Ltn. Siegfried Schuster: 1 2./JG 51 B-17 £ S.E. Kempten at 7.600 m. 10.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr.438
18.07.44 Uffz. Günter Pokorny: 2 2./JG 51 B-17 £ S.E. Kempten at 7.600 m. 10.51 Film C. 2027/II Anerk: Nr.437
18.07.44 Fw. Herbert Michaels: 8 2./JG 51 B-17 £ S.E. Kempten at 7.000 m. 10.52 Film C. 2027/II Anerk: Nr.439
18.07.44 Fw. Otto Pritzl: 8 2./JG 51 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
18.07.44 Uffz. Viktor Hilscher: 3 2./JG 51 B-17 HSS £ - - Reference: JG 3 Lists f. 358
20.07.44 Ltn. Siegfried Schuster: 2 2./JG 51 B-17 £ 22 NF at 7.500 m. [Chemnitz] 11.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.441
20.07.44 Uffz. Erich Nissler 2./JG 51 B-17 £ 22 NF Chemnitz: 7.000 m. 11.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.442
20.07.44 Uffz. Klaus Neumann: 14 2./JG 51 B-17 £ 22 NF at 7.600 m. [Chemnitz] 11.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.443
20.07.44 Uffz. Günter Pokorny: 3 2./JG 51 B-17 £ 22 NF at 7.500 m. [Chemnitz] 11.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.440
20.07.44 Uffz. Viktor Hilscher: 4 2./JG 51 B-17 £ Zwickau-Plauen at 7.000 m. 11.10 Film C. 2027/II Anerk: Nr.444
20.07.44 Uffz. Klaus Neumann: 15 2./JG 51 B-17 £ - 11.15 Reference: JG 3 Lists f. 359
29.07.44 Ltn. Siegfried Schuster 2./JG 51 B-17 £ 15 Ost S/MD-12: 7.000 m. [Laucha] 10.25 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Uffz. Kurt Gren 2./JG 51 B-17 £ 15 Ost S/MD-12: 7.000 m. [Laucha] 10.25 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Oblt. Horst Haase: 50 2./JG 51 B-17 £ 15 Ost S/MD-12: 7.000 m. [Laucha] 10.25 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Uffz. Kurt Gren 2./JG 51 B-17 HSS £ 15 Ost S/MB at 7.000 m. [Naumburg] 10.26 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Uffz. Klaus Neumann 2./JG 51 B-17 HSS £ 15 Ost S/MD-12: 7.000 m. [Laucha] 10.26 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Uffz. Kurt Gren: i.z.W:Flak 2./JG 51 B-17 £ 15 Ost S/MD-12: 7.000 m. [Laucha] 10.26 Film C. 2027/II Anerk: Nr.501
29.07.44 Ltn. Walter Pardun 2./JG 51 B-17 HSS £ 15 Ost S/MD-12: 7.000 m. [Bad Bibra] 10.27 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
29.07.44 Uffz. Kurt Gren 2./JG 51 P-51 £ 15 Ost S/MD-12: 6.700 m. [Bad Bibra] 10.28 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
30.07.44 Gefr. May: 1 7./JG 51 P-47 £ AS-68 at 200 m. [S.W. Vire] 15.13 Film C. 2027/II Anerk: Nr.669
03.08.44 Ltn. Walter Pardun: 2 2./JG 51 B-24 £ 08 FB-6: 6.500 m. [W. Oberammergau] 11.41 Film C. 2025/I Anerk: Nr.563
03.08.44 Uffz. Klaus Neumann: 17 2./JG 51 B-24 £ 08 GB-4: 6.500 m. [Stanzach] 11.41 Film C. 2025/I Anerk: Nr.502
03.08.44 Uffz. Kurt Gren: 18 2./JG 51 B-24 £ 08 FB: 6.500 m. [W. Oberammergau] 11.41 Film C. 2025/I Anerk. Nr. -
03.08.44 Uffz. Arno Peters: 2 2./JG 51 B-24 HSS £ 08 FB: 6.500 m. [W. Oberammergau] 11.42 Film C. 2025/I VNE: ASM
03.08.44 Ofw. Heinrich Fuchs: 1 2./JG 51 B-17 £ AP-78: 6.300 m. [Phalsbourg] 15.42 Film C. 2025/I Anerk: Nr.504
03.08.44 Uffz. Klaus Neumann: 18 2./JG 51 B-17 £ AP-2: 7.200 m. [S. Saarguemines] 15.51 Film C. 2025/I Anerk: Nr.505
03.08.44 Uffz. Kurt Gren: 18 2./JG 51 B-24 £ 08 FB: 6.500 m. [W. Oberammergau] 11.41 Film C. 2025/I Anerk. Nr. -
16.08.44 Ltn. Kurt Gren: 20 2./JG 51 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
16.08.44 Ltn. Kurt Gren: 21 2./JG 51 P-47 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 359
31.08.44 Uffz. Jacobi 5./JG 51 P-38 £ CE-77: 3.500 m. [Angerville S.W. Étampes] 10.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr.211
18.09.44 Ltn. Kurt Dombacher 1./JG 51 B-17 £ 03 685 at 3.500 m. [Warsaw area] 13.43 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
18.09.44 Ltn. Günther Josten 3./JG 51 B-17 £ 03 661 at 4.000 m. [Warsaw area] 13.45 Film C. 2027/II Anerk: Nr.429
06.11.44 Ltn. Hans Taubenberger Stab II./JG 51 P-38 £ 14 Ost N/HQ 8-8 at 4.000 m. [Vreszpreni] 11.55 Film C. 2031/II Anerk: Nr. -

1945 - Ouest

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
 

 

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 10/41 (Ouest. Est)
Victoires : 10/1941 - 07/1942 (Est)
Victoires : 08/42 - 12/42 (Est. Médit)
Victoires : 01/43 - 05/43 (Médit. Est)
Victoires : 6/1943 - 07/1943 (Est)
Victoires : 08/1943 - 12/1943 (Est)
Victoires : 10/1943 - 05/1945 (Ouest)
Victoires : 01/1944 - 07/1944 (Est)
Victoires : 08/1944 - 05/1945 (Est)

 Source :

http://www.ww2.dk/air/jagd/jg1.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Jagdgeschwader/Inhalt.htm
http://medlem.spray.se/jabs/Nachtjagd.html
http://www.geocities.com/luftwaffe_aces/
http://www.luftwaffe.cz/
http://www.ww2.dk/